#Cam_On_2023 .popup-close { display: block !important; }

Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ