Máy biến áp, công suất hao phí đường dây, máy phát 1 pha